Niszczenie Dokumentów


Niszczenie dokumentów jest uzupełnieniem usługi skanowania. Klient ma możliwość zlecenia niszczenia dokumentów po ówczesnym zrobieniu cyfrowej kopii, o ile obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku przechowywania ich w wersji papierowej. Jednym z przykładów jest np. prowadzenie e-akt osobowych pracowników. Niszczenie dokumentów odbywa się z klauzulą ochrony danych osobowych P-4 i wyższą.