Obróbka Metali Tokarką CNC

 

To proces technologiczny w którym za pomocą maszyny CNC (tokarka) zmienia się kształt elementów, modyfikuje się wymiary, a także właściwości fizyczne. Wszystkie zmiany poszczególnych elementów odbywają się poprzez szeroko pojęte – skrawanie, toczenie i szlifowanie. Dzięki nim możliwa jest zmiana powierzchni elementu i uzyskanie pożądanego przez odbiorcę kształtu. Do najbardziej popularnych obróbek metali zalicza się: toczenie, frezowanie i szlifowanie.

Toczenie – jest to najpopularniejszy sposób obróbki skrawaniem wykorzystujący specjalistyczne maszyny. Precyzyjna obróbka metali, w trakcie której dochodzi do połączenia działania ruchu obrotowego i liniowego. Ruch obrotowy wykonuje przedmiot, zaś narzędzie, czyli nóż tokarski, wykonuje ruch liniowy. Do podstawowych odmian toczenia metalu zaliczamy:

  • wzdłużne – kierunek noża jest wytyczony równolegle do osi przedmiotu;
  • poprzeczne – kierunek noża jest wytyczony prostopadle do osi przedmiotu;
  • zewnętrzne – tzw. obtaczanie;
  • wewnętrzne – tzw. wytaczanie;
  • kopiowe – oparte na dowolnym wzorze posuwowym noża;
  • obwiedniowe;

Skrawanie – czyli częściowe usuwanie materiału narzędziami skrawającymi, nazywane jest potocznie obróbką ubytkową. Naddatek, który jest na elemencie usuwany jest za pomocą bardzo ostrych narzędzi, które znajdują się w głowicy narzędziowej i sterowane są z wykorzystaniem technologii komputerowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest dokładne i precyzyjne przeprowadzenie całego procesu obróbki.

Szlifowanie – jest jednym ze sposobów obróbki skrawaniem, podczas którego dochodzi do obróbki ściernej. W tym przypadku narzędziem jest ściernica, taśma ścierna, które podczas procesu szlifowania obrabiają materiały stalowe oraz usuwają warstwę wierzchnią elementu.