Zarząd Fundacji

Prezes Zarządu – Adam Turek
Wice Prezes Zarządu – Radosław Olszewicz