Produkcja Elementów Precyzyjnych


Usługa ta skierowana jest głównie do firm i polega na ich wsparciu, w zakresie obniżenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności produkcyjnej. Zawarcie współpracy pomiędzy Fundacją, a firmą zewnętrzną polega na przekazaniu wybranych prac, które dotychczas były wykonywane przez pracowników klienta, a w ramach przeprowadzonego audytu stwierdzono, że dostawa od firmy zewnętrznej gotowego elementu/części umożliwili zwiększenie wydajności produkcji produktu końcowego (np. pracownik nie traci roboczo godzin na złożenie kilku elementów, które pozwolą mu na wyprodukowanie produktu końcowego, ale składa go z gotowych otrzymanych części).