Produkcja Elementów Precyzyjnych


Usługa ta skierowana jest głównie do firm i polega na ich wsparciu, w zakresie obniżenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności produkcyjnej. Zawarcie współpracy pomiędzy Fundacją, a firmą zewnętrzną polega na przekazaniu wybranych prac, które dotychczas były wykonywane przez pracowników klienta, a w ramach przeprowadzonego audytu stwierdzono, że dostawa od firmy zewnętrznej gotowego elementu/części umożliwili zwiększenie wydajności produkcji produktu końcowego (np. pracownik nie traci roboczo godzin na złożenie kilku elementów, które pozwolą mu na wyprodukowanie produktu końcowego, ale składa go z gotowych otrzymanych części).

Montaż zróżnicowanych komponentów i podzespołów to jedna z głównych gałęzi usług Fundacji dostosowanych do potrzeb klienta. Montaż części odbywa się za pomocą procesu ręcznego lub półautomatycznego.

Proces montażowy ręczny – jak sama nazwa wskazuje jest wykonywany manualnie przez naszych pracowników. Często z użyciem specjalnych lekkich narzędzi, które ułatwiają montaż/złożenie danego podzespołu.

Proces montażowy półautomatyczny – przy wykorzystaniu tego procesu do montażu podzespołów wykorzystywane są odpowiednie do danego elementu urządzenia wielkogabarytowe np. tokarka CNC, piła do cięcia aluminium. Dzięki ich wykorzystaniu skrócony jest czas produkcji danego elementu. Wykorzystanie maszyn daje większą gwarancję, że wykonywany element będzie precyzyjnie zmontowany.

Dzięki wdrożonemu certyfikatowi ISO 9001:2015 scalone podzespoły sprawdzane są pod kątem jakości.