Usługi

 

Fundacja „Dobry Pomysł” posiada certyfikat ISO 9001:2015, który zapewnia profesjonalną jakość usługi z zachowaniem najwyższych standardów. Działalność Przedsiębiorstwa Społecznego w ramach aktywizacji zawodowej przez osoby niepełnosprawne prowadzona jest w kliku obszarach:

Cyfrowa archiwizacja

dzięki profesjonalnym skanerom mamy możliwość nie tylko eksportowania wersji papierowych do popularnych rozszerzeń plików, ale także konwertowania informacji do edytowalnej treści. W ramach oferowanej usług osoby niepełnosprawne skanują, segregują i kopiują przekazane dokumenty na wybrany przez klienta nośnik. Cyfrowa archiwizacja skierowana jest do wszystkich firm i osób prywatnych z Włocławka i okolic.

Niszczenie dokumentów

jest uzupełnieniem usługi skanowania. Klient ma możliwość zlecenia niszczenia dokumentów po ówczesnym zrobieniu cyfrowej kopii, o ile obowiązujące przepisy nie nakładają obowiązku przechowywania ich w wersji papierowej. Jednym z przykładów jest np. prowadzenie e-akt osobowych pracowników. Niszczenie dokumentów odbywa się z  klauzulą ochrony danych osobowych P-4 i wyższą.

Produkcja elementów precyzyjnych

usługa ta skierowana jest głównie do firm i polega na ich wsparciu, w zakresie obniżenia kosztów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności produkcyjnej. Zawarcie współpracy pomiędzy Fundacją, a firmą zewnętrzną polega na przekazaniu wybranych prac, które dotychczas były wykonywane przez pracowników klienta, a w ramach przeprowadzonego audytu stwierdzono, że dostawa od firmy zewnętrznej gotowego elementu/części umożliwili zwiększenie wydajności produkcji produktu końcowego (np. pracownik nie traci roboczo godzin na złożenie kilku elementów, które pozwolą mu na wyprodukowanie produktu końcowego, ale składa go z gotowych otrzymanych części).