Projekty

1. Przedsiębiorstwo Społeczne +

To program z którego skorzystać mogły przedsiębiorstwa społeczne, a także podmioty ekonomii społecznej, które miały taki status. W ramach projektu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” środki finansowe z funduszu pracy i funduszu solidarnościowego można było uzyskać na wsparcie zatrudnienia, pokrycie kosztów bieżących i reintegrację pracowników zagrożonych wykluczeniem społecznym.