Przedsiębiorstwo Społeczne

Fundacja „Dobry Pomysł" z dniem 13 kwietnia 2020r. uzyskała statut Przedsiębiorstwa Społecznego, którego wpis znajduje się na liście Przedsiębiorstw Społecznych Departamentu Ekonomii Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedsiębiorstwo jest pierwszym podmiotem we Włocławku i jego okolicach, które nie dzieli wypracowanego zysku, ale przeznacza go na realizację celów społecznych, m.in. na rzecz osób wykluczonych społecznie, zatrudnionych w Fundacji – osób niepełnosprawnych.

W ramach uruchomienia Przedsiębiorstwa Społecznego zostało zatrudnionych 10 osób niepełnosprawnych. Obecnie działalność opiera się na usługach w zakresie produkcji elementów precyzyjnych, tworzeniu cyfrowych kopii dokumentów (zakładowych, prywatnych) oraz niszczeniu dokumentacji. Wszystkie ww. usług realizowane są wyłącznie przez osoby niepełnosprawnej zatrudnione w Fundacji.

Usługa produkcji elementów precyzyjnych oparta jest na współpracy z WIKA Polska, w zakresie składania wybranych elementów do manometrów, które później są wykorzystywane w toku produkcji manometrów.

Tworzenie cyfrowej kopii dokumentów skierowane jest do klientów, którzy planują wprowadzić lub wdrożyli posiadanie elektronicznych wersji dokumentów w swojej firmie. Obecny system prawny zezwala na coraz szersze możliwości zamiany papierowej wersji dokumentu na jego wersję wyłącznie w postaci pliku komputerowego. Oferujemy usługi związane z przejściem na e-akta m.in w zakresie teczek osobowych pracowników, zleceń produkcyjnych, posiadanych decyzji.