Przedsiębiorstwo Społeczne

Fundacja „Dobry Pomysł" z dniem 13 kwietnia 2020r. uzyskała statut Przedsiębiorstwa Społecznego, którego wpis znajduje się na liście Przedsiębiorstw Społecznych Departamentu Ekonomii Społecznej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Przedsiębiorstwo jest pierwszym podmiotem we Włocławku i jego okolicach, które nie dzieli wypracowanego zysku, ale przeznacza go na realizację celów społecznych, m.in. na rzecz osób wykluczonych społecznie, zatrudnionych w Fundacji – osób niepełnosprawnych.

W ramach uruchomienia Przedsiębiorstwa Społecznego zostało zatrudnionych 10 osób niepełnosprawnych. Obecnie zatrudniamy ponad 25 osób, a nasza działalność opiera się na usługach w zakresie: produkcji elementów precyzyjnych, obróbki metali, cięciem profili aluminiowych, konfekcjonowaniem, montażem wzorników reklamowych, klinczingiem i cyfrową archiwizacją danych. Wszystkie usług realizowane są wyłącznie przez osoby niepełnosprawne zatrudnione w Fundacji, dzięki czemu firmy zlecające nam usługi mają możliwość 50% obniżenia kwoty wpłat do PFRON. 

Okres trzech lat od powołania do „życia" Fundacji był i jest dla nas ciągłym wyzwaniem. Stale poszerzamy naszą wiedzę i umiejętności, które wykorzystujemy w różnych gałęziach produkcji. Staramy się, aby w naszym Przedsiębiorstwie Społecznym pracownicy mogli poszerzać swoje umiejętności wykonując coraz to nowe zlecenia/produkty.